Uitreiking IRU-diploma’s 2021


Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer.

Dit jaar zijn er in België 103 laureaten en vorige zaterdag, 27 november werden de diploma’s uitgereikt.

Bij deze laureaten zaten 4 Van Dievel chauffeurs nl. Pascal Baert, Ronald De Laet, Luc Van Oijstaeijen en Guy Van Eemeren (afwezig bij de uitreiking).

Natuurlijk zijn wij bij Van Dievel Transport weeral fier op onze “toppers”!

Om voor een I.R.U-diploma in aanmerking te komen dient een beroepsbestuurder aan een aantal voorwaarden te voldoen:
Sinds tenminste 5 jaar in dienst zijn van dezelfde onderneming;
Op ononderbroken wijze sinds 20 jaar zijn beroep uitoefenen, en dit tot volledige voldoening van zijn huidige werkgever en van zijn vorige werkgevers;
In zijn hoedanigheid van nationaal of internationaal beroepschauffeur reeds een minimum van 1.000.000 km hebben afgelegd;
Door zijn schuld geen ernstig verkeersongeval veroorzaakt hebben gedurende de laatste 20 jaar;
Geen ernstige inbreuken gepleegd hebben op de verkeers-, douane- of administratieve voorschriften van zijn land of van de landen die hij bezocht gedurende de laatste 5 jaar.