IRU-DIPLOMA’S


Bron: Transpo (BELGISCH MAANDBLAD VOOR WEGTRANSPORT EN LOGISTIEK) van FEBETRA


En voor Van Dievel Transport was Kenneth Boonen de laureaat.


IRU-DIPLOMA’S

“Jullie glimlach is terecht”, opperde Philippe Degraef, de directeur van FEBETRA, voor de laureaten, maar ook hun partners en enkele aanwezige werkgevers. Ze mogen inderdaad allemaal fier zijn. Want de chauffeurs die het erediploma van de IRU in ontvangst mochten nemen, op zaterdag 10 december laatstleden, zijn echte ambassadeurs van de weg!
(Vanessa CORDIER)


De ceremonie vond plaats in Mechelen. Meer dan honderd van 204 laureaten waren aanwezig.
Voor een volle zaal, presenteerde Philippe Degraef, directeur van FEBETRA kort de IRU, net als de onderscheiding die de chauffeurs zouden in ontvangst nemen. Vervolgens stipte hij kort de vijf criteria aan waaraan de laureaten moesten voldoen. “Terwijl de eerste drie relatief eenvoudig zijn, zijn de laatste twee ingewikkelder”, benadrukte hij. Dat is de reden waarom slechts weinig chauffeurs – minder dan één percent! – dit jaar zijn beloond.


DE VOORWAARDEN
Concreet, kan een chauffeur het erediploma van de IRU verkrijgen:
• als hij zijn beroep regelmatig en ononderbroken heeft uitgeoefend gedurende minimum 20 jaar en tot volledige tevredenheid van zijn werkgever;
• als hij in dienst is van dezelfde transportonderneming sinds ten minste vijf jaar;
• als hij als beroepschauffeur een minimum van 1.000.000 km heeft afgelegd in het nationaal of internationaal vervoer over de weg;
• als hij, door zijn fout, geen zwaar verkeersongeval (met lichamelijk letsel) heeft veroorzaakt gedurende de laatste 20 jaar;
• als hij gedurende de laatste vijf jaar de voorschriften van de wegcode, de douane- en administratieve wetgeving niet ernstig heeft overtreden.


Eén na één, werden de bijeengekomen laureaten op het podium geroepen om hun diploma in ontvangst te nemen.
Het werd hen overhandigd door Benny Smets, voorzitter van FEBETRA en CEO van Ninatrans en Transmet. Oprecht gefeliciteerd, iedereen!