Van Dievel Transport werkt mee aan een Europees onderzoeksproject van de Universiteit van Hasselt.


Het iDreams project.

·        UHASSELT, in het bijzonder diens onderzoeksinstituut voor mobiliteit (IMOB), coördineert een Europees onderzoeksproject onder het Horizon 2020 programma, getiteld “Interventies voor optimale symbiose van interacties tussen bestuurder-voertuig-omgeving onder uitdagende omstandigheden”, hierna genoemd “iDREAMS project”, met als doelstellingen het evalueren van de verkeersveiligheidsprestatie van bestuurders, alsook het verbeteren van de prestaties van bestuurders via een continu en gepersonaliseerd leerproces, waaraan de volgende 12 partners nauw meewerken: (i) National Technical University of Athens, (ii) Loughborough University; (iii) European Transport Safety Council; (iv) OSeven Single Member Private Company; (v) Technische Universität München; (vi) Barraqueiro Transportes; (vii) Kuratorium für Verkehrssicherheit; (viii) DriveSimSolutions; (ix) CardioID Technologies; (x) Polis – Promotion of operational links with integrated services; (xi) Univerza v Mariboru, (xii) Technische Universiteit Delft, hierna genoemd “iDREAMS consortium”;

·        In het kader van het iDREAMS project worden interventies onder realistische omstandigheden getest en gevalideerd in een testomgeving met in totaal 600 chauffeurs in 5 EU-landen. Dit omvat enerzijds de plaatsing van hardware in vrachtwagens/trekkers ter registratie van het rijgedrag van de bestuurder, de omgevingsfactoren en alle gegevens die worden uitgelezen uit het voertuig zelf. Anderzijds omvat dit de softwarematige analyse van de aldus verzamelde gegevens, die het mogelijk maakt om feedback te geven aan de bestuurder (via een smartphone applicatie) en de fleet manager van de bestuurder (via een web platform). Tezamen vormen deze het ‘iDREAMS platform’;