ICTS News: Fleet Maintenance Management


Sinds vele jaren geeft Van Dievel Transport, gebaseerd in Mechelen, België, het vertrouwen aan ICTS om hun vloot (300 opleggers) ‘up to date’ te houden. Twee onderhoudsbeurten per jaar samen met een nultolerantie wat betreft pannes onderweg is een hele opgave. Tevens huurt Van Dievel 15 schuif zeiltrailers bij ICTS.

Gedurende het eindejaaroverleg op 10 december in Mechelen werd besproken hoe Van Dievel Transport en ICTS volgend jaar nog beter kunnen samenwerken.