Onze opleidingen worden ondersteund

ESF

door ESF, Vlaanderen en Europa.

ESF, Vlaanderen en Europa supporteren voor onze hoogwaardige werknemersopleidingen

We gaan voluit voor een duurzaam ondernemingsbeleid, waarbij alle kansen voor een beter milieu en meer welzijn bij werknemers en maatschappij worden benut. In deze zin bestendigt Van Dievel het groeipad van de vorige jaren met accent op:

  • service naar klant in partneropstelling, door middel van digitalisering en door proactief de belangen van de klant te optimaliseren;
  • sociaal verantwoord ondernemen, met respect voor medewerkers, door middelen te voorzien die efficiëntie, veiligheid en gezondheid bevorderen;
  • aandacht voor milieu en maatschappij, door in te spelen op technologische evolutie, zowel technisch als organisatorisch;
  • toegevoegde waarde bij deze logistieke dienstverlening, op alle vlakken, binnen een brede context, voor alle stakeholders;
  • rendabiliteit met oog voor kwaliteit en aandacht voor continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Op basis hiervan wordt een opleidingsbeleid opgesteld. Digitalisering, automatisering en robotisering zijn het werkveld ingrijpend aan het veranderen. Mensen zijn overal bereikbaar en scheiding tussen werk en privé wordt kleiner. Een toename van stress ligt dan ook op de loer. Algemene, beroepsoverstijgende vaardigheden worden steeds belangrijker. Nieuwe technologieën en verwachtingen dienen zich aan, waardoor het belang aan scholing toeneemt.

De medefinanciering van ESF, Vlaanderen en Europa (ESF: €40.000 en VCF: €60.000) maakt het mogelijk om bovenstaande doelen te realiseren. Dankzij de bijkomende steun van ESF, Vlaanderen en Europa kan Vervoer Van Dievel diepgaande opleidingen aanbieden aan al haar werknemers, die focussen op digitale en sociale vaardigheden.